понеділок, 29 вересня 2014 р.

Організаційно-управлінські, методологічні та технологічні аспекти керівництва реалізацією змістом Державного стандарту початкової освітиОрганізаційно-управлінські, методологічні та технологічні аспекти керівництва реалізацією змістом Державного стандарту початкової освіти
Цвелих І.П., заступник директора з навчально-виховної роботи
Питання освіти є цікавим для всіх і кожного зокрема. Інтерес виникає особливо гостро, зокрема, тому, що саме освіта має привести нас до майбутнього, яке сьогодні ми не можемо уявити. Замислимося: діти, які цього року йдуть до школи, здобудуть загальну середню освіту у 2025 році. Ніхто й гадки не має,
яким буде світ тоді. І готуємо сьогодні дітей до нього ми. Початкова ланка освіти є фундаментом для набуття учнями в майбутньому необхідних знань та формування навичок. Від результативності та ефективності початкової освіти значною мірою залежить якість функціонування середньої і старшої школи. Тому виявлення ключових проблем на етапі молодшої школи сприятиме поліпшенню якості освіти на всіх рівнях навчання. Оновлення освіти можна розглядати у  світлі нового змісту Державного стандарту, де  змінюються роль і функції початкової школи. Використовуючи  досить відомий прийом методики гронування, можна визначити, що
1.                Початкова школа – школа позитивної соціалізації дитини. 
Адже, дитина проводить в школі 70% свого часу. Традиційні навчальні програми не дають базових соціальних навичок, необхідних для свідомого та активного громадянства. Аби дорослі люди були обізнаними, відповідальними, турботливими, необхідно виховувати у дітей соціальні та емоційні навички, ставлення і цінності, приділяючи цим аспектам таку ж саму увагу, як і традиційним дисциплінам.
2.    Початкова школа – школа розвитку мотивів особистості до пізнання та творчості. Школа мотивоутворення починається не з учня. Школа мотивоутворення починається з адміністрації закладу, з учителя. Новий державний стандарт – це, перш за все, стандарт мотивації вчителя до навчання. Не буде цього, нічого не вийде.
3.    Початкова школа – школа розуміння, школа ціннісної педагогіки. Основним завданням сьогодення є виховання у дітей демократичної культури. Спрямовуючи свою увагу на дітей, ми маємо тримати в полі зору і тих, хто впливає на них найбільше, – їхніх батьків і вчителів. Наша мета – розвиток душевних і розумових навичок усіх, хто разом працює у шкільному колективі. Ці навички будуються на взаємоповазі й відповідальності. 
4.    Початкова школа – школа формування універсальних навчальних дій. Основна  стратегія шкільного життя - навчити вчитись.
5.    Початкова школа – школа спільних дій дитини з дорослими. Для молодших школярів надзвичайно важливо відчувати порозуміння батьків між собою, а також їх повагу до учителя. Шкільне і сімейне виховання не повинні суперечити одне одному. Саме в початковій школі має складатися сприятлива ситуація партнерства вчителя з батьками.
6.    Початкова школа – школа професійного розвитку вчителів, адміністрації ЗНЗ. Виняткова роль цієї ланки зумовлює особливу відповідальність педагогів за якість її результатів. Особистісні якості педагога надають процесу навчання значущої спрямованості і впливу через індивідуальну культуру спілкування, поведінку, почуття тощо. «Особистість виховує особистість» - це азбука виховного процесу. Оновлення потрібно починати з конкретної людини, адже коли реформується особистість, то реформується суспільство.
7.    Початкова школа – школа ігрової та проектної діяльності. Навчання входить в життя дитини через двері дитячої гри. Завдання складне – перетворення дитини в постійного «чомучку», дослідника,  шукача. Але завдання вирішується, і його вирішення залежить від того, які цілі ставимо і, як за допомогою дидактичних ігор їх вирішуємо.
8.    Початкова школа – школа нестандартних життєвих задач. В житті задачі є моделями невизначених ситуацій. Тому в школі необхідно розв’язувати задачі з зайвими та недостатніми даними тощо. Мотивація проривається в життя, трансформує шкільні традиційні задачі в життєві.
9.    Початкова школа – школа діагностики розвитку успіхів дитини. Саме в початковій школі у дитини народжується головне новоутворення – віра в себе. Віра в себе, в свої можливості, а не в свою безпорадність.
10.Початкова школа – це зона найближчого розвитку українського суспільства, де вирази «інноваційне суспільство», «креативне суспільство» перестає бути деклараціями, а стає дійсністю.
Щоб навчальна діяльність приносила дитині радість, слід організувати її так, щоб дитина стала активним учасником засвоєння знань. Попередній Державний стандарт передбачав набуття учнями певної системи знань, але він не мав чіткої практичної спрямованості. Саме активне засвоєння знань забезпечить пізнавальний інтерес учнів, задоволення від процесу і результату навчання, психологічний комфорт, відчуття особистісного успіху.
Основні акценти нового Державного стандарту:
• забезпечення високого рівня знань іноземних мов: з 1 вересня 2012 року іноземну вивчають усі учні початкових класів;
• посилення використання здоров’язбережувальних технологій;
• екологічна та інформаційно-комунікаційна освіта;
• збереження та зміцнення психологічного і фізичного здоров’я учнів, їх моральне та громадянське виховання.
З метою організованої та планомірної реалізації завдань Держстандарту у школі було розроблено заходи наступними напрямками:
I.            Організаційна робота
II.            Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки
III.             Науково-методична робота
IV.            Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
V.            Аналіз діяльності педагогічного колективу.
Проведено педагогічну раду з питання готовності школи до реалізації нового Держстандарту.

Інформаційне забезпечення
Для створення в школі єдиного освітнього середовища учнівського, педагогічного, управлінського, де інформаційно-комунікативні технології допомагають підвищити якість та доступність освітнього процесу, необхідні:
Ø Оновлення  матеріально-технічної бази школи.
Ø Удосконалення ІКТ-компетентності вчителів, яка дозволить за допомогою даної технології вирішити методичні проблеми.
Ø Широке використання інформаційно-комунікативних технологій у викладанні предметів.
Ø Побудова єдиного інформаційного простору  навчального закладу на базі шкільної освітньої  мережі  Щоденник.ua.
Ø Організація ефективної інформаційної взаємодії з органами керівництва, батьками, учнями.
Матеріально-технічне забезпечення
За останні роки значно змінилась матеріальна база школи. Реконструкція помешкань, повна заміна меблів, класних дошок, оснащення кабінетів найновішими засобами навчання  - все це покращило умови для організації навчально-виховного процесу протягом всього робочого дня.
Початкові класи школи на сьогодні забезпечені сучасною навчально-методичною базою, учбові кабінети обладнані відповідно до вимог наукової організації праці. У більшості кабінетів  комп’ютерна техніка, телевізори. Серед наочних посібників є  тестовий матеріал, різноманітні таблиці з усіх тем курсу, демонстраційні картини, тематичні альбоми, картки з розвитку мовлення та логічного мислення, різноманітний матеріал для лічби, методична література, ППЗ навчання.  Також в початкових класах використовуються посібники, виготовлені власноруч учителями школи. Це дидактичні матеріали, презентації, тренажери, призначені для розвитку зв’язного мовлення, обчислювальних навиків і навичок письма. Використання таких посібників інтенсифікує учбовий процес і додає до нього ігровий момент, що дуже важливо в навчанні дітей молодшого шкільного віку.
Кадрове забезпечення
Зміст освіти постійно оновлюється, цей процес нескінченний та швидкоплинний. Однак ці оновлення є тимчасовими: проходить час – знання оновлюються, поповнюються, що потребує нових стандартів, а водночас, педагогічна свідомість є досить стабільною, традиційною. Тому знання змінюються, а методика, підготовка вчителя та й загальні підходи до роботи з дітьми у навчанні і вихованні залишаються традиційно-консервативними. Хоча вони мають трансформуватися.
Чи готові по-новому працювати вчителі? Адже не секрет, що середній вік вчителів це 35-40 років і більшість з них навчалися без комп’ютерів. У нашій школі 100% педагогів, які працюють у початкові школі, закінчили курси Intel.  Проте найдієвішим  стимулом до підвищення інноваційної компетентності й професіоналізму є формування  прагнення до самовдосконалення та самопізнання при роботі єдиному  інформаційному просторі. Адже імідж  і авторитет вчителя при роботі з сучасною молоддю нерозривно пов'язаний в тому числі і з його умінням володіти ІРтехнологіями.
Побудова єдиного інформаційного простору  навчального закладу
Інформаційно-предметне середовище - раціонально організований навчальний простір, який дає змогу учителеві ефективно навчати, а учневі - продуктивно засвоювати знання, уміння, навички.
Мультимедійні засоби  сприяють удосконаленню навчального процесу у початковій школі. Такими особливостями є:
          інформаційна насиченість ресурсу (одночасне гармонійне інтегрування різних видів інформації – високоякісної графічної, звукової, фото і відеоінформації);
          органічне поєднання навчальної й ігрової складових мультимедіа;
          наявність зручних засобів навігації по мультимедіа продукту;
          фіксація особистих досягнень школярів у процесі роботи.
Мультимедіа-презентація є одним з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Мультимедійні презентації надають можливості здійснювати віртуальну взаємодію користувача з об'єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на екрані. Іншими словами, використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об'єкту, який досліджується, імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що відбуваються на екрані. Використання мультимедіа-презентацій дозволяє вчителеві зручно й ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно готувати завдання, підбирати навчальний матеріал, що відповідає змісту конкретної теми будь-якої базової дисципліни. Наприклад, учитель може легко підготувати для молодших школярів навчальну презентацію з курсу природознавства за темою “Ми – мешканці Галактики”. У традиційному навчанні підготовка зазначеного уроку викликає низку труднощів, які пов’язані з необхідністю продемонструвати учням динамічні елементи; рідкісні явища (зорепад) або процеси, які недоступні для звичайного сприймання. У такому разі, засобом унаочнення виступають навчальні відеофрагменти, які зручно розмістити і відтворити в межах навчальної мультимедіа-презентації.
Мультимедіа-тренажери – це навчально-тренувальні програмні продукти, які орієнтовані на відпрацювання учнями певної вікової категорії умінь й придбання навичок з конкретної дисципліни.
Перевага використання мультимедіа-тренажерів у початковій ланці освіти полягає в різноманітності варіантів ігрових навчальних завдань; привабливості, виразності форми подання матеріалу; наявності різних форм заохочення та наданні мультимедіа-ресурсом своєчасної допомоги. Використання в практиці початкового навчання мультимедійних тренажерів забезпечує діяльнісний підхід молодших школярів до засвоєння і закріплення знань. Крім того, використання мультимедіа-тренажерів дозволяє організовувати відтворення учнями знань, способів навчальних дій, оволодіння певними вміннями та опанування навичками в найбільш сприятливих для учнів молодшого шкільного віку умовах – ігрових.
На даний час існує значний спектр мультимедіа-тренажерів, які орієнтовані на учнів молодшого шкільного віку та є широко доступними. Такі тренажери дозволяють підтримувати базові навчальні дисципліни. Наприклад, для підтримки уроків можна скористатися програмними продуктами “Алік цікава математика” від компанії “Руссобит-М”, “Математичний конструктор” (1С), “Мишка Мія, поспішає на допомогу” (Новий диск), “Тім і Тома на північному полюсі” (Одисей) тощо. Для організації уроків з образотворчого мистецтва – “Учись малюючи” (Акелла), “Мишка Мія, юний дизайнер” (Kutoka Interactive Inc) та ін. Організуючи уроки з української мови, учитель може скористатися “Дитячим тренажером грамотності” (Сорока Білобокатм), сайтом  «Самоучка», де можні знайти тренажери та інтерактивні вправи з української мови та математики по класах, по темах.
Це цікаві навчальні ігри для школярів початкових класів, використання яких на практиці дозволяє значно підвищити рівень знань учнів з математики, української граматики, закріпити знання про речення, алфавіт та частини мови. Створюється мотиваційна база для відпрацювання тих чи інших умінь та навичок.
У ліцеї осучаснення матеріально-технічного забезпечення початкової школи дозволяє по-новому організувати не тільки навчально-виховний процес, а й ефективно організувати проектно-планувальний цикл для вчителів. Сьогодні з 13 кабінетів початкової школи 12 обладнано ноутбуками та комп’ютерами, у 10 встановлено телевізори, 4 класи учнів працюють з нетбуками. За  допомогою батьків 9 кабінетів підключені до мережі Internet. Для кожного вчителя заступником директора з НВР розробляється інформаційна пам’ятка щодо виконання змісту програмного матеріалу з предметів, що дозволяє вчителю досить швидко орієнтуватися у забезпеченні програмних вимог та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
Інновацією в роботі кафедри вчителів початкової школи став  розподіл  об’єктів творчого пошуку інформаційно-методичних та дидактичних засобів розв’язання актуальних проблем викладання нового змісту навчальних предметів у 1 – 4 класах. Створюється  електронний робочий кейс вчителя, куди входять папки з календарним посеместровим плануванням, конспектами уроків, дидактичним матеріалом, презентаціями, тестами, тренажерами, перевірними роботами по предметах.  Крім цього використовуються придбані школою електронні підручники з української мови, математики, природознавства, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, трудового навчання. Це дозволяє вивільнити вільний час вчителю для творчості під час підготовки до уроку. (Демонстрація електронного кейса).
Побудова єдиного інформаційного простору  навчального закладу на базі шкільної освітньої  мережі  Щоденник.ua.
  З ініціативи членів адміністрації почалося апробування побудови єдиного інформаційного простору  навчального закладу на базі шкільної освітньої  мережі  Щоденник.ua.
Функції:
Розклад уроків
Електронний журнал
Електронний щоденник
Домашні завдання
Шкільний сайт
Оголошення
Бібліотека
Медіатека
Словники та перекладач
Особиста сторінка
Особистий календар
Повідомлення
Файли
Групи та події
Мережі
Одним із важливих інформаційних засобів сьогодні є сайт школи, сайт класу.  Тому одним  із напрямків інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу є створення та оновлення сайтів вчителів, класів. Вимогою часу є обмін інформацією, досвідом через Інтернет. Допомогу у створенні сайту можуть надавати більш досвідчені користувачі комп’ютерної техніки, вчителі інформатики, компетентні батьки. Задача ж вчителя розміщати, структурувати матеріал за розділами, надавати оперативну інформацію, корисні посилання для учнів, батьків та інших користувачів. 
 Державний стандарт початкової загальної освіти покликаний підняти початкову освіту на якісно новий рівень. Він передбачає поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток. Отже, освітянам необхідно стверджувати в українському суспільстві ідею: «Створимо найкращу освіту – змінимо світ, у якому живемо ми і житимуть наші діти».

Немає коментарів:

Дописати коментар