четвер, 25 вересня 2014 р.

Система роботи з обдарованими учнями у обласному ліцеї «Політ» при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка
   У 1997 році при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С. Макаренка створений обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей. До нього зараховуються випускники 8 та 9 класів шкіл регіону, які успішно пройшли конкурсний відбір та вступні випробування, одним з яких є комп’ютерне тестування для виявлення рівня інтелектуального розвитку. В ліцеї навчається близько 70% дітей із сільської місцевості, тому більшість із них проживають у гуртожитку.
   Ліцей налічує 11 навчальних груп. Забезпечуючи умови акмеологічного, інклюзивного навчання, рівного доступу до якісної освіти, допрофесійної підготовки, заклад здійснює навчання близько 300 дев’ятикласників, десятикласників та одинадцятикласників, для яких створені умови отримання освіти від базової та повної загальної середньої (ліцей) до вищої (педагогічне училище та консультпункт Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка).
   Окремі напрямки роботи ВНЗ інтегруються у діяльність ліцею, хоча по своїй суті він залишається загальноосвітнім закладом. Використання інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється практично на всіх уроках з дотриманням принципу доцільності застосування ІКТ. Презентації, навчальні, програми для тестового контролю знань учнів стали невід’ємною складовою майже кожного заняття у ліцеї. Одним із засобів навчання іноземній мові стала програмно-апаратна лабораторія IDM Premium. Це по суті нове покоління комп’ютеризованого лінгафонного кабінету у поєднанні з засобами передачі графічних та відео даних, що має наступні перевагами: забезпечення індивідуалізації, диференціації навчання, підвищення його інтенсивності, стимулювання самостійності при виконанні навчальних завдань. У лабораторії створено можливості для організації інтерактивного спілкування учнів як в межах класу, так і з школярами України та зарубіжжя. 
   Підготовка викладачів до використання ІКТ у навчально-виховному процесі здійснюється шляхом організації курсів, методичних та практичних семінарів, проведення тренінгів за програмами Інтел «Навчання для майбутнього» та Майкрософт «Партнерство в навчанні». Під час атестації викладачів враховується рівень їх готовності до використання інформаційно-комунікаційних технологій.
   При проведенні уроків активно використовуються засоби навчання, що стали вже традиційними – графопроектори, мультимедійні проектори, інтерактивні дошки, відеомагнітофони, телевізори, а також більш специфічні розробки – відеопрезентер (документ-камера) та автоматизована система тестування. Порівняно новий технічний засіб навчання – відеопрезентер –використовується для виведення на екран телевізора, комп'ютера або для проектування з використанням мультимедійного проектора зображення реального об’єкта або процесу, який важко продемонструвати звичайними засобами. Відеопрезентер можна сфокусувати на об’єктиві мікроскопа або телескопа та проводити демонстраційні досліди з проектуванням зображення на мультимедійну дошку.
   Автоматизована система SMART Senteo призначена для проведення тестування та різноманітних, в тому числі соціологічних або психологічних, опитувань. Ця система забезпечує зворотній зв'язок між учителем і учнем, надає можливість проводити тестування з персоналізацією або без неї. Комплект включає пульти учнів, центральний приймач та програмне забезпечення для складання та проведення аналізу тестування. Тестування здійснюється у будь-якій аудиторії, для цього достатньо приєднати приймач сигналів до ноутбука.
   Вище перераховані засоби дозволяють викладачам ліцею здійснювати ефективне проведення навчальних занять та якісну підготовку учнів, в тому числі до успішного проходження ними зовнішнього незалежного оцінювання.
   Питання організації навчально-виховного процесу висвітлюються на сторінках «Нашої газети», яка щомісячно розміщує матеріали, подані викладачами та учнями ліцею. Відомості про історію ліцею, його здобутки, правила прийому, іншу корисну та актуальну інформацію можна отримати також на сайті ліцею. Розробка сайту та його наповнення інформаційними та навчальними матеріалами здійснюється силами творчої групи з числа викладачів та учнів ліцею. Починають розроблятися та функціонувати, забезпечуючи елементи дистанційного навчання, сайти окремих навчальних груп.
   Педагогічний колектив ліцею налічує 65 педагогів, серед яких 36 є спеціалістами вищої категорії, 13 мають звання «вчитель-методист», двоє – Заслужений учитель України. Викладачі мають високий фаховий рівень, організаторські здібності, значний творчий потенціал, про що свідчать їх здобутки. Щорічно вони результативно беруть участь у престижних фахових змаганнях: конкурсах «Учитель року» та «Учитель-новатор». У числі досягнень є перемоги в обласному та всеукраїнському етапах конкурсів Інноватика в організації навчально-виховного процесу
   «Кожна дитина по-своєму обдарована», – під таким гаслом працюють наші вчителі. А обдаровані підлітки потребують особливої уваги та підтримки від педагогів, яка не обмежується рамками уроку. Для цілеспрямованої підготовки учнів до інтелектуальних конкурсів та змагань, розширення знань з предметів, що виходять за межі шкільної програми, на базі ліцею з 2000 року функціонують Школи олімпійського резерву (ШОР) з базових дисциплін.
   Робота в ШОР проводиться з усіма бажаючими учнями ліцею. Групи формуються за віковими ознаками та напрямками роботи. Заняття проводяться у позаурочний час по 2-4 години на тиждень залежно від предмету та віку учнів. Наповнюваність груп зумовлена потребою формування ліцейних команд для участі в інтелектуальних змаганнях. Оплата керівникам ШОР здійснюється за рахунок годин робочого навчального плану, відведених на індивідуальні та групові заняття.
   Зміст програми формується з урахуванням вимог до знань учнів, необхідних для результативної участі в учнівських олімпіадах з базових дисциплін. Програма Школи олімпійського резерву передбачає:

 • забезпечення більш ґрунтовної підготовки за темами, що визначені навчальними програмами з предмету, детальніше вивчення матеріалу та збільшене число розв’язаних вправ та задач;
 • розширення переліку тем та розділів у курсі дисципліни, висвітлення додаткових питань, що стосуються теоретичної підготовки з предмету;
 • ознайомлення з технологіями застосування практичних навичок роботи у різних сферах. 

   Окремий напрямок роботи школи олімпійського резерву – підготовка учнів до участі в конкурсі науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук. Виконуючи дослідницькі роботи, учні також орієнтуються на участь у конкурсах Екософт, Інтел Еко Україна, Інтел Техно Україна. Оголошення нових всеукраїнських та міжнародних конкурсів сприяє оновленню та доповненню програми роботи Школи олімпійського резерву.
За роки роботи ШОР отримані певні результати, за якими можна оцінювати її ефективність. У 2014 році команда учнів ліцею стала кращою в області за кількістю призерів обласних (42) і всеукраїнських (9) олімпіад.
   З метою підвищення ефективності форм організації роботи з обдарованими підлітками колективом налагоджені зв’язки з Кременчуцьким університетом економіки та новітніх технологій управління, Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка, Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Г.Короленка, Полтавським університетом споживчої кооперації, Полтавським технічним університетом ім. Ю.Кондратюка. Ця співпраця виражається в:
 • консультаціях у написанні науково-дослідницьких робіт МАН;
 • написанні рецензій на творчі роботи викладачів та учнів;
 • проведенні спільних семінарів, Макаренківських читань, конференцій та участі у заходах, що організовуються ВНЗ;
 • випуску спільних номерів журналів «Імідж сучасного педагога» та «Постметодика»;
 • запрошенні викладачів університетів з виступами, лекціями;
 • проведенні творчих зустрічей учнів з викладачами з метою профорієнтації;
 • вивченні та впровадженні передового педагогічного досвіду вчителів-новаторів;
 • проходженні стажування викладачів ліцею на базі ПОІППО;
 • організації та проведенні Днів відкритих дверей.

   Пошук та відбір на навчання до ліцею здійснюється як традиційними заходами (проведенням Днів відкритих дверей, інформуванням про заклад у ЗМІ тощо), так і залученням до занять у Школах олімпійського резерву, участі в олімпіаді з основ наук "Пролісок", заснованої в ліцеї, учнів шкіл регіону.
   Ще одним ефективним засобом, який забезпечує набір до ліцею та безперервність навчання в ШОР є діяльність навчально-оздоровчого табору "Ерудит", що організований на базі Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка. В таборі відпочивають та навчаються діти з усієї області – переможці та призери олімпіад та конкурсів з різних предметів. Вихованці ШОР продовжують підготовку до олімпіад та роботу над конкурсними проектами МАН. Незалежно від рівня підготовки всім учням надається час для користування послугами мережі Інтернет. Результатом занять стають створені на комп’ютері твори, презентації, малюнки, веб-сторінки, flash-ролики, що відображають життя учнів у таборі. 
   Потужна матеріальна база, кадрове забезпечення, креативність та ініціатива колективу ліцею дозволили по суті створити творчу лабораторію з впровадження сучасних технологій у систему освіти, яка не стоїть на місці, знаходиться в постійному пошуку.

Немає коментарів:

Дописати коментар